Logomarca

Construcció de la marca. Identificació de l'empresa. Símbol - imatges - tipografia. Clients: Flor de Neu, Klansol Proyectos, ParaTi, Edicions Viravi, DiGra, PIW.